Ubezpieczenie grupowe jest bardzo powszechne w małych i dużych firmach. Można się z nimi zetknąć w miejscu pracy, szkole czy przedszkolu. Od ubezpieczenia indywidualnego odróżniają się głównie niższą składką, ale przede wszystkim zapewniają ochronę podstawową bez określonych warunków dodatkowych związanych z wiekiem bądź stanem zdrowia.

Co to jest, czyli ubezpieczenie grupowe w Szczecinie

ubezpieczenie grupowe kobieta

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenia grupowe dotyczą kilku osób. Mogą nim zostać objęci pracownicy zakładu lub firmy, klienci biura podróży, uczniowie, nauczyciele i pracownicy w szkole albo w przedszkolu też czy kredytobiorcy hipoteczni konkretnego banku. W momencie zebrania określonej grupy osób zostaje zawarta umowa pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem, która obejmuje swym zakresem wszystkich członków danej grupy. Innymi słowy, umowa jest jedna, natomiast ubezpieczonych wielu.

Przystępowanie do ubezpieczenia grupowego

W tym przypadku nie składa się odrębnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeniowej, ale wypełnia się deklarację przystąpienia do polisy grupowej. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest fakt wspólnych warunków dla wszystkich, w tym jednakowa wysokość składki ubezpieczenia, a także identyczna wysokości wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia konkretnych wydarzeń.

Gwarancja polisy grupowej w Szczecinie

Grupowe ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia w razie zaistnienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby ubezpieczonej spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem bądź naturalnego zgonu ubezpieczonego albo członków jego rodziny. Zdarza się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o leczenie szpitalne w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby. W przypadku ubezpieczeń pracowniczych umowa ubezpieczenia może też obejmować wypłatę świadczeń z tytułu narodzin dziecka osoby ubezpieczonej, a także określone pakiety medyczne.

Minimalne wymagania w polisie grupowej, ubezpieczenie grupowe na miarę

Zasadniczo konieczne są minimum 3 osoby, aby można było zawrzeć umowę na ubezpieczenie grupowe. Niektórzy ubezpieczyciele jednak podnoszą ten próg. Jest on też wyższy, kiedy umowa dotyczy grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Liczba osób będzie wtedy zależeć od wielkości danej firmy oraz ilości osób w niej zatrudnionych.

Ubezpieczenie grupowe – zalety

Zdecydowanie najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest niższa cena oferty w porównaniu z polisami indywidualnymi obejmującymi te same zdarzenia. Tańsze oferty wynikają z faktu, iż zakład ubezpieczeń zaoszczędza spore kwoty, która musiałby wydać na poszukiwanie nowych klientów, zapłacenie prowizji od sprzedaży pojedynczej polisy oraz na obsługę wielu różnorodnych umów. Przy umowie grupowej ubezpiecza się wiele osób na tych samych warunkach i składkę kalkuluje się jednakową dla całej grupy. W ten sposób ubezpieczyciel może zaproponować kilkukrotnie wyższe sumy ubezpieczenia przy podobnej wysokości składki albo zdecydowanie niższą kwotę składki. W każdym razie polisy grupowe są zawsze tańsze od ubezpieczeń indywidualnych o takich samych parametrach ze względu na niższe koszty dotarcia do nowego klienta oraz niższe koszty administracyjne. Korzyść jest tym samym obopólna. Na ostateczną cenę ma wpływ ilość osób ubezpieczonych w ramach umowy grupowej, ich wiek, a także obowiązująca ilość zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Korzyści dla pracodawcy

Warto również wspomnieć o korzyściach wizerunkowych dla pracodawcy. Niektórzy z nich decydują się na całościowe lub częściowe pokrycie kosztów polisy grupowej. W naszym kraju to nadal dość rzadkie przypadki, ale zdarzają się.

Ubezpieczenie grupowe oznacza też proste i jasne reguły oraz minimum formalności do spełnienia. Nie ma konieczności wypełniania szczegółowych formularzy bądź przedstawiania wyników badań lekarskich. Formalności związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego ograniczają się do podpisania deklaracji. W zasadzie nieistotny jest nawet wiek, ponieważ ubezpieczenie grupowe zazwyczaj dotyczy osób pomiędzy 18 a 70 rokiem życia. Niewątpliwie jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób z problemami zdrowotnymi oraz w podeszłym wieku, które miałyby problemy z uzyskaniem polisy indywidualnej. Jeżeliby ją dostały, to na dużo gorszych warunkach.

O czym trzeba pamiętać?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy dokładnie zapoznać się z jej zakresem oraz sumami ubezpieczenia. Lepiej mieć świadomość tego, co się tak naprawdę podpisuje i na co można liczyć w razie wystąpienia jakiegoś zdarzenia. To bardzo ważne, a jedynie strony umowy muszą być informowane o samych warunkach, jak i ewentualnych zmianach w zapisach bądź o rozwiązaniu umowy. Osoba przystępująca do ubezpieczenia grupowego nie stanowi strony umowy, więc we własnym zakresie powinna przeczytać, na co się decyduje.

Często tak bywa, że zakres zdarzeń niekoniecznie musi w pełni odpowiadać potrzebom. To jest niewątpliwy minus polisy grupowej. Młode osoby niekoniecznie muszą być zainteresowane ochroną na wypadek zawału, z kolei starsi nieszczególnie będą zadowoleni ze świadczeń z racji urodzenia dziecka. Niestety, ale w tym przypadku nie ma możliwości zindywidualizowania polisy i trzeba o tym pamiętać. Wszyscy płacą takie same składki za identyczny zakres umowy ubezpieczeniowej. Niemniej jednak ubezpieczenie grupowe dla przedsiębiorstw to najlepsze rozwiązanie zabezpieczające pracowników w szerszym zakresie.

Emilia Taraszkiewicz-Michalska

doradca, trener biznesu

www.emiliatrener.pl
tel. 665 921 675


  Zaznacz odpowiednią opcję i wypełnij formularz.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
  przedstawienia oferty na zasadach oraz przez podmioty określone
  w regulaminie .
  Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na
  używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.